Vår immaterialrätt

* En metod för tillverkning av legeringstrådar (patent nr: ZL 201010518772.6).

* En typ av utrustning och dess metod för tillverkning av kopparlegeringsbälte via sprutavlagring (patent nr: ZL 201210411177.1).

* En metod för att framställa dispersionsstärkt koppar med aluminiumoxid (patent nr: ZL 201310151407.X).